Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

O samorządach, służbie zdrowia i oświacie - Krzysztof Gawkowski w woj. łódzkim

dodano 2012-10-16 12:54 w kategorii: Ludzie

W poniedziałek sekretarz generalny SLD Krzysztof Gawkowski odwiedził województwo łódzkie gdzie spotkał się z samorządowcami oraz z członkami i sympatykami SLD w Pabianicach, Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradzu i Lututowie. Sekretarzowi Generalnemu towarzyszyli: przewodniczący RW SLD, poseł Dariusz Joński, sekretarz RW Ryszard Kaczkowski i wiceprzewodniczący RW Piotr Bors.

Pabianice - „Stop dla likwidacji i prywatyzacji stołówek szkolnych”
 
Po zakończonej sukcesem inicjatywie polegającej na obniżeniu opłat w pabianickich przedszkolach (z 3 zł na 2,50 zł za godzinę) Sojusz Lewicy Demokratycznej w Pabianicach rozpoczął kolejną akcję, której celem będzie uniemożliwienie w przyszłości likwidacji lub prywatyzacji stołówek wbrew woli rodziców.
 
W tym celu SLD przygotowuje obywatelski projekt uchwały, której główny zapis brzmieć będzie „likwidacja lub prywatyzacja stołówki w placówce oświatowej prowadzonej przez gminę miejską Pabianice może odbyć się po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców tejże placówki”. Przyjęcie takiej uchwały spowoduje, iż stołówki w pabianickich placówkach oświatowych nie będą mogły być likwidowane bez zgody rodziców, w ten sposób uda się zapobiec w przyszłości dzikiej i niekontrolowanej likwidacji stołówek, tak jak dzieje się to w dziesiątkach polskich miast, choćby w Warszawie.
 
O inicjatywie pabianickiego SLD poinformowano na konferencji prasowej, w której udział wzięli Krzysztof Gawkowski, Dariusz Joński oraz przedstawiciele pabianickiego SLD: Tomasz Jura, Aleksandra Stasiak i Bogdnan Piotrowski.
 
Obywatelski projekt uchwały złożony zostanie do Urzędu Miejskiego w celu zaopiniowania prawnego w przyszłym tygodniu. Następnie przez dwa tygodnie pod obywatelskim projektem uchwały będziemy zbierać podpisy. Pod projektem uchwały chcemy zebrać 2 tys. podpisów – mówił na konferencji prasowej szef miejskich struktur SLD, Tomasz Jura.
 
Będziemy chcieli, żeby akcja pabianickiego SLD była kontynuowana także w innych powiatach i miastach – powiedział poseł Dariusz Joński.
 
Inicjatywę pabianickiego SLD chwalił również Krzysztof Gawkowski. Sekretarz Generalny mówił także o działaniach SLD polegających na podsumowaniu połowy kadencji w samorządach. Chcemy w całym kraju przeprowadzić 500 tys. ankiet na temat samorządów. Dzięki temu będziemy mieć pełen obraz tego co dzieje się w samorządach oraz tego jak ludzie oceniają funkcjonowanie władz lokalnych – mówił Krzysztof Gawkowski. Będziemy się także pytać o to, czy Polacy chcą wybierać w bezpośrednich wyborach starostów i marszałków województw oraz czy są za likwidacją powiatów. Na podstawie opinii mieszkańców naszego kraju SLD przygotuje swoje propozycje dotyczące samorządów – dodał Gawkowski.
 
Po konferencji prasowej Krzysztof Gawkowski i Dariusz Joński spotkali się z działaczami pabianickiego SLD. W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób.
 
Łask
 
Spotkanie z członkami zarządu powiatowego SLD w Łasku. W trakcie spotkania poruszane były głównie problemy służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem przekształcania szpitali publicznych w spółki.
 
Zduńska Wola
 
Konferencja prasowa z lokalnymi mediami. W trakcie konferencji szef zduńskowolskiego SLD Henryk Leśniczak poinformował o planach działania SLD na najbliższe miesiące oraz o efektach spotkań z działkowcami.
 
W Zduńskiej Woli Sekretarz Generalny spotkał się w również z członkami SLD.
 
Sieradz
 
Otwarcie filii Biura Poselskiego Dariusza Jońskiego z udziałem lokalnych mediów.
 
W Sieradzu Krzysztof Gawkowski oraz Dariusz Joński spotkali się również z działaczami i sympatykami SLD. Na spotkanie przyszło ponad 60 osób z sieradzkiej organizacji, której przewodniczącym jest Zbigniew Krasiński. W trakcie spotkania rozmawiano zarówno o bieżących sprawach dotyczących kraju, jak i lokalnych problemach. Krzysztof Gawkowski mówił m.in. o ewentualnych zmian w Kodeksie Wyborczym dotyczących bezpośrednich wyborów starostów i marszałków województw oraz propozycji usprawnień procedur w administracji samorządowej.
 
Polsce potrzebna jest merytoryczna dyskusja na temat problemów, jakie przez lata narosły w samorządach - mówił Krzysztof Gawkowski. Połowa kadencji to doskonały czas na taką właśnie rozmowę - dodał.
 
Lututów
 
Spotkanie z władzami samorządowymi gminy Lututów, m.in. z wójtem Józefem Suwarą, który jest jednocześnie szefem SLD w powiecie wieruszowskim oraz z członkami i sympatykami SLD, a także z przedstawicielami związków zawodowych. Na spotkanie z Krzysztofem Gawkowskim i Dariuszem Jońskim przyszło ponad 70 osób.
 


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.